İnfaz Birimi

  Ceza İnfaz kurumunda tutuklu ve hükümlüye ilişkin infaz ve sicil gözlem dosyaların kabulü , tanzim, kayıt ve eksik evrak tanzim edilmesi, tutuklu-hükümlü dilekçelerinin değerlendirilmesi, il içi ve il dışı  C.Başsavcılığı, Mahkeme ve diğer yazışmaların yapılması gibi tutuklu ve hükümlünün infazına ilişkin işlemleri gerçekleştiren birimdir.

  Kapalı ve Açık Ceza infaz Kurumumuzda bulunan Tutuklu-hükümlülerinin İl içi ve il dışı hastane sevki(acil veya normal) ve mahkeme duruşma sevki  işlemleri, diğer ceza infaz kurumuna sevk veya nakil işlemleri yine bu birimde yapılır.

  Kurumumuzdan tahliye edilen hükümlü ve tutuklunun Uyap kaydını düşme, tahliye etme ve nakil edilenlerin  çıkış işlemleri bu birimce yapılır.

  Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan  hükümlü ve tutukluların  disiplin işlemleri ve takibi yapılır.

  Açık cezaevinde bulunan hükümlülerin özel izin işlemleri, izne gönderilmesi, takibi ve özel izinden dönmeyenlerin firar işlemleri yapılır.

  Kapalı ve Açık Ceza infaz kurumuna Uyap üzerinden gelen evrakların kabulü,  evrağın imzaya sunulması ve birimlere dağıtılması işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilir.

  Adres

  OSMANİYE KÖYÜ KARAGÖL MEVKİ NO:34 SİNOP / MERKEZ

  Telefon

  Telefon : 0368 271 44 46 - 0368 271 53 40

  Faks : 0368 271 43 68 - 0368 271 52 42

  E-Posta

  abbsinop.etcikisaretadalet.gov.tr